preloader

Prvi BHNOG sastanak

BHNOG grupa će nastojati da organizuje sastanke za sve koji su zainteresovani za funkcionisanje BH Internet zajednice.